ต้อนรับคณะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ

   14 ตุลาคม พ.ศ.2560 พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้อนรับคณะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯจากบริษัทศรีทอง เนมเพลท จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ ในหลักสูตร “ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร เศรษฐกิจพอเพียง” และคณะจากบริษัทศิรานันท์ (1995) จำกัด จังหวัดชลบุรี หลักสูตร “พอดี พอเพียง” ผ่านกระบวนการเรียนรู้ชัด สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง เช่น เรียนรู้การทำเกษตร 1 ไร่พอเพียง การปลูกผักจากวัสดุเหลือใช้ ฝึกปฏิบัติปลูกผักในกระสอบ รวมถึงการชมพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม เรียนรู้ธรรมชาติในห้องแอร์ ป่าจำลองทั้งกลางวันและกลางคืน และพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา ตื่นตาตื่นใจกับการชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ กับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา”

565