รัฐศาสตร์ ม.แม่โจ้ ทำบ้านดิน

   วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านหลักสูตรเรียนรู้ชัด ปฏิบัติจริง ด้วยการสร้างบ้านดิน เริ่มต้นกระบวนการจากการผสมดิน ทำบล็อกดิน และการก่อผนังบ้าน ทั้งนี้ยังได้ความรู้ในการเลือกดินที่เหมาะสม ประโยชน์ของบ้านดินที่ส่งผลต่อสุขภาพ ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ส่งท้ายด้วยความตื่นเต้นและความประทับใจจากภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ ในเรื่อง “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

489