อนุบาลมพสร ขยายพันธุ์พืช

   วันที่ 17 ตุลาคม 2560 น้องๆอนุบาลจากสถานรับเลี้ยงเด็กมพสร กรุงเทพฯ และคณะครู ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฝึกปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชด้วยการควบแน่น ทั้งนี้เด็กๆยังได้พันธุ์พืชกลับบ้านไปปลูกอีกด้วย กิจกรรมนี้นอกจากสนุกแล้ว ยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก รวมถึงเป็นการฝึกสมาธิ และสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการเกษตร ส่งท้ายความสนุกและความตื่นเต้นจากภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ ในเรื่อง “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา”

528