เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ รับโล่เกียรติคุณฯ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายเฉลิม พีรี เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จ.กำแพงเพชร ผู้ได้รับฉายาว่าเป็นนักวิจัยไทบ้าน เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับโล่เกียรติคุณบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมในภาคการเกษตรของประเทศไทย พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทรงสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานตามรอยพระบรมราชชนก ในงานครบรอบ 12 ปี สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย (20 ปี รวมพลคนข่าวเกษตร) ภายใต้แนวคิด “เกษตรไทย ใต้ร่มพระบารมี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทรงสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานตามรอยพระบรมราชชนก โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีเปิด และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “เกษตรไทย ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี” การจัดงานในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากนายถวิล สุวรรณมณี นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

381