รวมภาพบรรยากาศ กิจกรรมปั่นจักรยาน

มาแล้ว!! รวมภาพบรรยากาศ กิจกรรมปั่นจักรยานแรลลี่ท่องเที่ยววิถีไทย ตามแนวพระราชดำริ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ชมรมจักรยานท่องเที่ยวปทุมธานี จัดกิจกรรมปั่นจักรยานแรลลี่ท่องเที่ยววิถีไทย ไปกับไทยพาณิชย์ ครั้งที่ 3 ยกขบวนชวนนักท่องเที่ยวและนักปั่นน่องเหล็กได้มาสัมผัสวิถีเกษตรไทยตามแนวพระราชดำริ ผ่านเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติในเรียนรู้แบบ “AMAZING RALLY” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กษัตริย์เกษตรนักพัฒนา การจัดงานในครั้งนี้ยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจการของพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ สู่ประชาชนอย่างกว้างขวางมากขึ้น พร้อมทั้งร่วมสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธาน ด้านการเกษตร และร่วมสืบทอดความดีงามด้วยวีถีชีวิตแห่งความพอเพียง สุข สนุกแค่ไหน ชมพร้อมกันได้ที่

                                                                                          

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ สำหรับทุกคนในครอบครัว เปิดบริการทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. สอบถามรายละเอียดโทร 02-529-2212 087-359-7171, 094-649-2333

361