อบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ "แปลงนาสุริยะ"

เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ แปลงนาสุริยะ เป็นการนำเอาภูมิปัญญาของแผ่นดิน นวัตกรรม และจุลินทรีย์พลังง้วนดิน มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความยั่งยืน มั่งคั่ง และมีความสุขของเกษตรกรไทย พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จัดให้ตามเสียงเรียกร้อง เปิดหลักสูตรอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ "แปลงนาสุริยะ" รุ่นที่ 2 อีกครั้ง ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 อบรมเข้มๆ จัดเต็มทุกกระบวนการกับปราชญ์เกษตรผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์สูง ลงลึกตั้งแต่ทฤษฎีไปจนถึงการฝึกปฏิบัติ พลิกชีวิตด้วยหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ! ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,500 บาท

สนใจสมัครกิจกรรมได้ที่ 02-529-2212-13, 087-359-7171,094-649-2333

698