เพาะป่า เพาะชีวิต

ขอเชิญร่วมงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง เพาะป่า เพาะชีวิต วันที่ 7 – 8 มีนาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เวลา 08.00 - 18.00 น.เรียนรู้นิทรรศการเตรียมตัวสู้ภัยแล้ง นิทรรศการอนุรักษ์น้ำ และการอบรมวิชาของแผ่นดิน การอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 10 วิชา จากปราชญ์เกษตรตัวจริง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ชม ชิม ช้อป สินค้าเกษตรอินทรีย์ สไตล์คนรักสุขภาพ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13,09-4649-2333,08-7359-7171 หรือ www.wisdomking.or.th facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @Line ID: @wisdomkingfan

830