บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นายกำพล โชคสุนทสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่บริษัท ฟาร์มดี เอเชียจำกัด ผนึกกำลังร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาต้นแบบการจัดการเกษตรด้วยระบบดิจิทัล สร้างฐานการเรียนรู้ ระบบเกษตรดิจิทัล และถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร และเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ โดยทั้งสอง หน่วยงานเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ ทำการวิจัยการเพาะปลูกด้วยระบบดิจิทัล เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรรูปแบบใหม่ พร้อมกับสร้างฐานการเรียนรู้นวัตกรรมเกษตรด้วยระบบดิจิทัล มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาด้านนวัตกรรมการเกษตร สู่แนวทางการเพิ่มผลผลิต อย่างอย่างยืน ในอนาคต

สอบถามรายละเอียดโทรศัพท์ 02-529-2212-13,087-359-7171,094-649-2333 Facebook /InstagramID : wisdomkingfan Line ID : @wisdomkingfan

444