สุขแบบไทย ใจพอเพียงที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

สุขแบบไทย ใจพอเพียงที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี ต้อนรับทีมงานจากรายการสุขแบบไทย ใจพอเพียง ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ซึ่งมีคุณศศิวรรณ์ เลิศวิริยะประภา เป็นผู้ดำเนินรายการ เข้าถ่ายทำรายการที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ผ่านโซนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอดWisdom Farm ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น เดินชมวิวบนสะพานไม้ไผ่ สอนเด็กๆทำนาอินทรีย์ ป้อนนมหมูแคระ ดื่มด่ำกับรสกาแฟแท้ๆที่ Wisdom Café โดยมีนายชุมพล พงษ์ภูสุวิมล เจ้าหน้าที่พัฒนานวัตกรรมเกษตร เป็นเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลในครั้งนี้

สอบถามรายละเอียดโทรศัพท์ 02-529-2212-13,087-359-7171,094-649-2333 Facebook /InstagramID : wisdomkingfan Line ID : @wisdomkingfan

613