เรียนรู้กับกิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์

เรียนรู้กิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ กับครอบครัวและพ้องเพื่อนในวันหยุดหรรษา วันที่ 14 มีนาคม 2563 ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ ในหลักสูตร"เห็ดฟางกองเตี้ย" เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการเดินชมบ้านเรือนไทย 4 ภาค เรียนรู้วิถีชีวิตของคนสมัยก่อนทางด้านการใช้ชีวิตและการทำการเกษตรในแต่ละภาค เดินชมฐาน 1 ไร่พอเพียง เรียนรู้การทำการเกษตรแบบผสมผสานจากหลักทฤษฏีใหม่ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมกับเรียนรู้ลงมือปฏิบัติการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย ที่สามารถนำไปประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรและช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆกับคนยุคเทคโนโลยี ต่อด้วยการเดินชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม เรียนรู้ความสำคัญของเมล็ดพันธุ์พืชกว่าหมื่นชนิด พร้อมกับระบบเทคโนโลยีแสง สี เสียง การนำเสนอเมล็ดพันธุ์ที่ทันสมัย ปิดท้ายด้วยการเดินป่ากลางวันและป่ากลางคืนเรียนรู้ความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฟังเสียงสัตว์น้อยใหญ่ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร

สอบถามรายละเอียดโทรศัพท์ 02-529-2212-13,087-359-7171,094-649-2333 Facebook /InstagramID : wisdomkingfan Line ID : @wisdomkingfan

147