เพิ่มมาตรการด้านอาคารสถานที่ ป้องกันโควิด-19

วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2563 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid -19 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid -19 โดยได้ดำเนินการฉีดพ่นพื้นที่อาคารสำนักงาน ห้องประชุมสัมมนา ร้านอาหาร และร้านจำหน่ายของที่ระลึก

สอบถามรายละเอียดโทรศัพท์ 02-529-2212-13,087-359-7171,094-649-2333 Facebook /InstagramID : wisdomkingfan Line ID : @wisdomkingfan

422