คิดถึงมิลืมเลือน 3มิติ

เปิดฉายครั้งแรก 2-5 ธันวาคม นี้ ภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ “คิดถึงมิลืมเลือน” มหกรรมในหลวงรักเรา "สืบสาน รักษา ต่อยอด" วันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ริมถนนพหลโยธิน ตรงข้าม ร.พ.การุญเวช (นวนคร) จ.ปทุมธานี โทร.02-529-2212-13,087-359-7171,094-649-2333

503