จุดเทียนเพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

5 ธันวาคม 2560 ชมการแสดงคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลที่ 9 เวลา 19.00 น. เชิญร่วมจุดเทียนเพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มหกรรมในหลวงรักเรา "สืบสาน รักษา ต่อยอด" วันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ริมถนนพหลโยธิน ตรงข้าม ร.พ.การุญเวช (นวนคร) จ.ปทุมธานี โทร.02-529-2212-13,087-359-7171,094-649-2333

467