รับมอบหน้ากากอนามัยจาก รมว.กษ.

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) รับมอบหน้ากากอนามัยจาก นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในนามกลุ่ม "เพื่อนเฉลิมชัย" จำนวน 288 ชิ้น พร้อมนำแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)เพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) โดยมี นางจารุณี อินเฉิดฉาย ผอ.สำนักอำนวยการ เป็นผู้แทนแจกจ่ายให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน)

สอบถามรายละเอียดโทรศัพท์ 02-529-2212-13,087-359-7171,094-649-2333 Facebook /InstagramID : wisdomkingfan Line ID : @wisdomkingfan

291