5 ธันวาคม นี้ พบคุณแชมเปญ เอ็กซ์

5 ธันวาคม นี้ พบคุณแชมเปญ เอ็กซ์ ดารานางแบบสาว สืบสานพระราชปณิธาน ทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ มหกรรมในหลวงรักเรา "สืบสาน รักษา ต่อยอด" 2-5 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00-20.00 น. พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช (นวนครเดิม) ริมถนนพหลโยธิน จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0-2529-2212-13 มือถือ 087-359-7171 , 094-649-2333

481