ตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัส COVID -19

วันที่ 16 เมษายน 2563 นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานจ้างเหมาบริการ เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัส COVID -19 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลการุญเวช ซึ่งเป็นมาตรการการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 เพื่อลดความเสี่ยง มิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ ผู้มาใช้บริการ ตลอดจนบุคคลในครอบครัวและประชาชนที่ใกล้ชิด

281