อำลาด้วยรัก 1 ไร่มั่งคั่งยั่งยืน รุ่นที่ 1

นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในโครงการปัจฉิมนิเทศ รุ่นที่ 1 นักเรียน 1 ไร่ มั่งคั่งยั่งยืน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อให้โอวาทและส่งต่อกำลังใจแก่นักเรียนในโครงการทุกท่าน จากวันนั้นถึงวันนี้ได้สั่งสมประสบการณ์ตลอดระยะเวลากว่า 4 เดือน พร้อมแล้วกับการสานฝัน สานต่อศาสตร์พระราชา ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนองพระราชปณิธานสืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การน้อมนำและประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

211