ตารางอบรมวิชาของแผ่นดิน

มาแล้ว!!! หลักสูตรอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ ในงานมหกรรม “สืบสาน รักษา ต่อยอด Agri Museum Expo 2020” 2-5 ก.ค.นี้ จัดเต็มกับองค์ความรู้ด้านการเกษตรจากปราชญ์และเกษตรกรต้นแบบทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ ที่พร้อมใจกันมาถ่ายทอดแนวคิดและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่อยากเริ่มต้นทำเกษตร สร้างพื้นฐานที่มั่นคงและคลังอาหารปลอดภัยให้กับตนเอง เตรียมตัวเองให้พร้อมเพื่อรับมือกับทุกๆ สถานการณ์ อบรมฟรี!! ตั้งแต่วิชาแรกถึงวิชาสุดท้าย พบกันในงานมหกรรม “สืบสาน รักษา ต่อยอด Agri Museum Expo 2020” 2-5 ก.ค. 63 เวลา 08.00-17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี

939