พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

                           

82