ตารางอบรมวิชาของแผ่นดิน

ตารางอบรมวิชาของแผ่นดินในงานตลาดนัด​เศรษฐกิจ​พอเพียง​ "พระแม่แห่งแผ่นดิน" 1-2 ส.ค. 63 เรียนรู้การทำเกษตรพอเพียงจากผู้รู้จริงกว่า 10 หลักสูตร ฟรี!! เรียนรู้จากต้นแบบ ฝึกฝนจนชำนาญ ต่อยอดประสบการณ์ ลงมือทำจริง มีกินมีใช้ตลอดปี

305