เด็กไทย สานต่อการเกษตร

   วันที่ 13 เดือนธันวาคม 2560 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้อนรับคณะเยี่ยมชมภายในพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จากโรงเรียนโชคชัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี ,บริษัทยูวอน ทัวร์ จำกัด พร้อมด้วยนักท่องเที่ยวชาวเกาหลี , สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดสมุทรปราการ ,โรงเรียนชุมชนบ้านแซอ้อ จังหวัดสระแก้ว , โรงเรียนรัตนโกสินทร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี , มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี และ โรงเรียนอนุบาลบ้านสานฝัน ร่วมกันเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชด้วยการควบแน่น ซึ่งมีวิธีการทำไม่ซับซ้อน ดูแลง่าย และยังมีอัตราการรอดสูง ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างความตระหนัก และปลูกจิตสำนึก ให้เด็กๆรักการเกษตร รักการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต รวมไปถึงมีการสอดแทรกกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด “ รากฐานแห่งความมั่นคง ” เพื่อกระตุ้นกระบวนการคิด การวางแผน พร้อมทั้งเรียนรู้หัวใจของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ส่งท้ายด้วยการเรียนรู้พระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถทางด้านการเกษตรของในหลวง รัชกาลที่ 9 ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  

316