จิตอาสา ทำความดี

   นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีนโยบายกำหนดให้วันที่ 13 ของทุกเดือนเป็น “วันจิตอาสา ทำความดี” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทางด้านจิตอาสา ซึ่งในวันที่ 13 เดือนธันวาคม 2560 นี้ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯได้ร่วมแรง ร่วมใจกัน ขยายพันธุ์ต้นไม้ด้วยการปักชำหลากหลายชนิดด้วยกัน อาทิ ต้นโกสน,ต้นเล็บครุฑ , ต้นแสงจันทร์ จำนวนทั้งสิ้น 1,299 ต้น ต้นไม้ที่ปลูกในวันนี้ส่วนมากเป็นไม้ประดับที่สามารถใช้ประดับตกแต่งพิพิธภัณฑ์ให้สวยงามและรื่นรมย์ รวมไปถึงยังมีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรช่วยบำรุงร่างกาย ทำให้สดชื่น ขับปัสสาวะ หรือตำพอกแก้แผลอักเสบ ทั้งนี้ยังนำไปประกอบเป็นอาหารหรือทานสดคู่กับน้ำพริกได้ 

337