เรียนรู้เรื่องราวเกษตรอย่างสร้างสรรค์

   วันที่ 14 เดือนธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้อนรับคณะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จากสำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดชลบุรี ,โรงเรียนนานาชาติไทย – จีน จังหวัดสมุทรปาการ ,โรงเรียนโชคชัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี และโรงเรียนอนุบาลบ้านสานฝัน ผ่านกระบวนการ สุข สนุก เรียนรู้ชัด ปฏิบัติได้จริง เข้าชมพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร เดินป่าจำลองทั้งในรูปแบบกลางวัน และกลางคืนพร้อมทั้งฟังเสียงสัตว์ป่านานาชนิด ชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา เรียนรู้พระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทางด้านการเกษตรผ่านรูปแบบของนิทรรศการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ชมภาพยนตร์แอนนิเมชั่น 3 มิติทั้งสนุกและตื่นเต้น เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตด้วยการลงมือปฏิบัติ ทั้งการทำนาโยนกล้า การเพาะเห็ดฟาง ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดองค์ความรู้ และพัฒนาต่อได้ 

367