1 ไร่ มั่งคั่ง ยั่งยืน รุ่นที่ 3

เปิดรับสมัครผู้กล้า เรียนรู้ศาสตร์​พระราชาผ่านหลักสูตร​ "เกษตรทฤษฎี​ใหม่​ประยุกต์​ 1 ไร่ มั่งคั่ง​ ยั่งยืน รุ่นที่ 3" ต่อยอดการเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะด้านเกษตรเศรษฐกิจ​พอเพียงกับหลักสูตร​ "เกษตรทฤษฎี​ใหม่​ประยุกต์​ 1 ไร่ มั่งคั่ง​ ยั่งยืน รุ่นที่ 3" ซึ่งอัพเกรดองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทักษะการเกษตรจากเกษตรกรต้นแบบตัวจริงเสียงจริง พร้อมลงมือฝึกปฎิบัติ​อย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลา 4 เดือนเต็ม เพื่อนำไปประยุกต์​ใช้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์​สูงสุดกับการทำเกษตรในพื้นที่ของตนเอง

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ >>คลิก<<

710