ลงมือทำ Ice–cream ไว้กินเอง

   ไอศกรีม ของหวานทานเล่นที่เป็นของชอบของเด็กๆ และผู้ใหญ่หลายคน ย่อมดีกว่าแน่นอน หากคุณสามารถทำไอศกรีมที่แสนอร่อยนั้น ให้กับคนที่คุณรักได้ทาน พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีความมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านการเกษตร ภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตรให้กับประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันครอบครัวที่มีความสำคัญที่สุด จึงได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ โดยเน้นให้สมาชิกในครอบครัวได้มีกิจกรรมทำร่วมกัน ซึ่งในวันอาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา เปิดหลักสูตร “การทำไอศกรีมจากผลผลิตทางการเกษตร” เรียนรู้และลงมือปฏิบัติทำไอศกรีมจากผลผลิตทางการเกษตรที่หาได้ง่ายและมีประโยชน์ อาทิ มันเทศ เผือก โดยมีขั้นตอนการทำง่าย ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วในครัว จึงเป็นกิจกรรมที่เด็กๆและผู้สูงอายุสามารถทำร่วมกันได้ รวมไปถึงการต่อยอดองค์ความรู้ และพัฒนาเป็นรายได้เสริมในอนาคต ร่วมเดินตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ชม “พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม” เรียนรู้สถานการณ์การสูญพันธุ์ของผัก ผลไม้ พันธุ์พื้นบ้าน เรียนรู้การอนุรักษ์พรรณพืชท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาค ส่งท้ายกิจกรรมด้วยการชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องใหม่ล่าสุด “คิดถึง มิลืมเลือน”

988