เกษตรพอเพียง ในพื้นที่จำกัด

   พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จัดกิจกรรม ท่องเที่ยวสุขสันต์ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เปิดหลักสูตร “เกษตรพอเพียงในพื้นที่จำกัด” สำหรับคนในชุมชนเมืองถึงแม้จะมีพื้นที่น้อย แต่มีใจรักอยากทำการเกษตรได้มารวมตัวกัน เพื่อเรียนรู้การทำเกษตรแบบง่าย ในวันเสาร์ ที่23 เดือนธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 14.00 น. เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้ฐานกลางแจ้ง “เกษตรพอเพียงเมือง” สนุก และได้ความรู้จากทฤษฎี สู่การปฏิบัติ ลงมือทำการปลูกผักที่ประหยัดพื้นที่จากวัสดุที่หาได้ง่าย เช่น ท่อพีวีซี กระสอบ รองเท้า กระเป๋า เป็นต้น เรียนรู้การประยุกต์สิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้วให้กลับมามีประโยชน์อีกครั้ง ต่อด้วยการเรียนรู้ “พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร” สนุกไปกับการชมสัตว์ป่าน้อย ใหญ่พร้อมกับเสียงสัตว์ป่านานาชนิดเพื่อสร้างความตื่นเต้น และความสมจริง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้น้องๆร่วมกันอนุรักษ์สัตว์และทรัพยากรธรรมชาติ ส่งท้ายกิจกรรมด้วยความตื่นตา ตื่นใจ ทะลุจอด้วยภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “ไผ่รวกกับดอกทานตะวัน” ซึ่งดัดแปลงมาจากบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

507