ตารางอบรมวิชาของแผ่นดิน

จากเกษตรกรผู้มีประสบการณ์จริง ผ่านการเข้าร่วมอบรมวิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายกว่า 10 หลักสูตร ในวันเสาร์ที่ 19 และวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน นี้ ที่งาน “เกษตรวิถีไทย ศาสตร์และศรัทธา” ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี

190