สิ่งแวดล้อมสดใสพอใจเศรษฐกิจพอเพียง

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 63 คณะคุณครูและน้องๆอนุบาล – ป.6 โรงเรียนตลาดเจริญสุข จ.นครปฐม เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร สิ่งแวดล้อมสดใสพอใจเศรษฐกิจพอเพียง 5 ชั่วโมงในการเรียนรู้และร่วมทำกิจกรรมน้องๆต่างสนุกสนาน เริ่มต้นกิจกรรมการเดินชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ในฐานการเรียนรู้ เกษตรพอเพียงเมืองและฐานการเรียนรู้ 1 ไร่พอเพียง เรียนรู้การบริหารจัดพื้นที่ขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการปลูกผักการสร้างคลังอาหารในพื้นที่จำกัด พร้อมลงมือฝึกปฏิบัติการทำนาดำและนาโยนกล้า ต่อด้วยเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา เรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย ด้านการเกษตร และเรียนรู้ถึงการดูแลการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ในพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร ปิดท้ายกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด ในการสร้างรากฐานแห่งความมั่นคงและเข้าชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง ของพ่อในบ้านของเรา

สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 02-529-2212-13,087-359-7171,094-649-2333

226