เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่การประยุกต์ใช้

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 63 คณะคุณครูและน้องๆป.4 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม จ.ปทุมธานี เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร ตามรอยพ่อกษัตริย์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 5 ชั่วโมง ในการเรียนรู้น้องๆต่างสนุกสนานเริ่มต้นกิจกรรมด้วยการชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ในฐานการเรียนรู้ การปลูกผักคุณภาพในโรงเรือน น้องๆได้เห็นถึงเทคนิคกระบวนการดูแลการปลูกผักคุณภาพในโรงเรือนต่อด้วยเรียนรู้การขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่นและได้เรียนรู้เรื่องราวของสมุนไพรหลากหลาย และฐานการเรียนรู้ 1 ไร่มั่งคั่งยั่งยืน ต่อด้วยการลงมือฝึกปฏิบัติการปลูกผัก 1 ตารางเมตร เห็นถึงแนวทางการปลูกในพื้นที่จำกัด ช่วงบ่ายเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา เรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของกษัตริย์ไทยด้านการเกษตร ปิดท้ายกิจกรรมเกมสร้างสรรค์ความคิด เกมสื่อสารสร้างสรรค์และเข้าชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง ของพ่อในบ้านของเรา

สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 02-529-2212-13,087-359-7171,094-649-2333

149