พอดีสู่วิถีความพอเพียง

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 63 คณะคุณครูและน้องๆม.1 - 6 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดบำรุงธรรม) จ.สระบุรี เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร พอดีพอเพียง ระยะเวลา 3 ชั่วโมง น้องๆได้เรียนรู้การทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ที่พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ฐานการเรียนรู้บ้านนวัตกรรมพลังงาน ฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง เรียนรู้การสร้างคลังอาหารในพื้นที่จำกัด เรียนรู้เทคนิคขั้นตอนการเพาะเห็ดฟางพร้อมลงมือปฏิบัติการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า และกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิดในเกมรากฐาน แห่งความมั่นคง ที่สอดแทรกเรื่องราวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเรียนรู้ถึงกระบวนการดูแลรักษาอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม ปิดท้ายกิจกรรม ชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องของพ่อในบ้านของเรา

สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 02-529-2212-13,087-359-7171,094-649-2333

147