ร่วมตามรอยพ่อ พอดี พอเพียง

วันที่ 24 กันยายน 2563 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้อนรับคณะเข้าชมจากโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดบำรุงธรรม) จ.สระบุรี น้องๆนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 เข้าร่วมเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ผ่านหลักสูตรพอดี พอเพียง เริ่มต้นด้วยการเข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเรียนรู้ทฤษฎีสู่การปฏิบัติสัมผัสรูปธรรมจริง ชมฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง การปลุกผักในพื้นที่จำกัด เพื่อการพึ่งพาตนเอง ชมบ้านวิถีเกษตรไทย 4 ภาค ที่สะท้อนผ่านรูปแบบการสร้างบ้านเรือน มาที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ต้องได้เรียนรู้ชัด และปฏิบัติจริงผ่านฐานการขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น เทคนิคการขยายพันธุ์ที่จะช่วยให้อัตราการรอดสูง ทำได้ง่าย ที่น้องๆนักเรียนสามารถนำไปต่อยอดและใช้ได้ในชีวิตจริง สำหรับกิจกรรมเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในอาคาร สนุกสนาน เรียนรู้ผ่าน 2 พิพิธภัณฑ์ในอาคาร เริ่มด้วยพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม เรียนรู้แรงบันดาลใจตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สะท้อนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สัมผัสความมหัศจรรย์ของเมล็ดพันธุ์นานาชนิด ตามด้วยเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา เรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทย ด้านการเกษตร พร้อมชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา”

สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 02-529-2212-13,087-359-7171,094-649-2333

143