ความสำคัญของพันธุกรรมและสิ่งมีชีวิต

วันอังคาร ที่ 6 ตุลาคม 2563 คุณครูและน้องๆจากโรงเรียนโชคชัยลาดพร้าว กรุงเทพฯ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร ตามรอยพ่อ ในระยะเวลา 2 ชั่วโมงในการเรียนรู้ น้องๆต่างสนุกสนาน ตื่นตา ตื่นใจในการเข้าพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม เรียนรู้ถึงความสำคัญการดูแลการอนุรักษ์พันธุกรรมรวมถึงได้เรียนรู้ถึงพืชสมุนไพรหลากหลายชนิด ในพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม ต่อด้วยเข้าเรียนรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมกับเรียนรู้วิถีชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในป่ากลางวันและป่ากลางคืน ในพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร ปิดท้ายการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราและเข้าชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง เมล็ดสุดท้าย

สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 02-529-2212-13,087-359-7171,094-649-2333

130