เปิดงาน ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดงาน ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จัดงานระหว่างวันที่ 10 – 13 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. โดยมี ดร.อุษา กลิ่นหอม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่ร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ตลอดจนสื่อมวลชนเข้าร่วมทำข่าวอย่างคับคั่ง ภายในงานพบกับนิทรรศการพิเศษ ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์ นิทรรศการสายธารพระมหากรุณา กษัตริย์เกษตร การอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิง​ปฏิบัติการ​กว่า 20 หลักสูตร​ไม่เสียค่าใช้จ่าย และชม ช้อป พร้อมเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตผลเกษตรอินทรีย์มีคุณภาพราคามิตรภาพกว่า 200​ บูธ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี

สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 02-529-2212-13,087-359-7171,094-649-2333

56