ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

วันที่13 ตุลาคม 2563 นายวีระชัย นาควิบูลย์​วงศ์​ ประธาน​กรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ตัวแทนผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ และประชาชน ร่วมกันถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 90 รูป และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

373