“ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์”

วันที่ 10 – 13 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดงาน “ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์”เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การจัดงาน ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการพิเศษและกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิ นิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์ นิทรรศการสายธารพระกรุณา กษัตริย์เกษตร และการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ในวันที่ 13 ตุลาคม มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

การจัดงานครั้งนี้พี่น้องประชาชนทุกคนที่เข้าร่วมงานต่างปลื้มปิติและมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพราะต่างเชื่อมั่นว่า ความดีงามนั้นสืบทอดได้ สำหรับเดือนพฤศจิกายนพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เตรียมจัดงานมหัศจรรย์แห่งท้องทุ่ง ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. เตรียมพบกับนิทรรศการผักจากท้องทุ่ง และการอบรมวิชาของแผ่นดิน การอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมชม ช้อป สินค้าเกษตรปลอดภัยกว่า 100 ร้านค้าจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯทั่วประเทศ ที่ยกขบวนสินค้ามาจำหน่ายในราคามิตรภาพ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ นวนคร จ.ปทุมธานี

63