โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

วันพุธที่ 30 กันยายน 63 คุณครูและน้องๆอนุบาล – ป.6 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม จ.สระบุรี เข้าร่วมเรียนรู้ผ่านโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ หลักสูตร วิถีเกษตรของพ่อ 3 ชั่วโมงในการเรียนรู้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เริ่มต้นที่พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ฐานการเรียนรู้บ้านนวัตกรรมพลังงาน ฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง และฐานการเรียนรู้ 1 ไร่พอเพียง ต่อด้วยที่พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา เรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร ปิดท้ายการเข้าชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องแผ่นดินของเรา

สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 02-529-2212-13,087-359-7171,094-649-2333

98