109 คนต้นแบบ

โครงการฝ่าวิกฤตโควิดด้วยเศรษฐกิจพอเพียง “เรียนรู้ อยู่จริง ๑๐๙ คนต้นแบบ” เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเดินตามรอยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่นำพาคนที่ต้องการกลับบ้านไปทำเกษตรเพื่อการพึ่งตนเอง ทั้งในเชิงของเศรษฐกิจ และสังคม โดยเข้าไปเรียนรู้อยู่จริงกับศูนย์เครือข่าย พกฉ. และศูนย์เรียนรู้เครือข่าย พกฉ. กว่า 70 แห่ง ทั่วประเทศไทย ถือเป็นโอกาสอันดีของการถ่ายทอดองค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร เชิงประจักษ์สู่สังคม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 พฤศจิกายน 2563

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13,09-4649-2333,08-7359-7171 หรือ www.wisdomking.or.th facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @Line ID: @wisdomkingfan

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ >>คลิก<<

รายละเอียดองค์ความรู้คลิกที่นี่ >>คลิก<<

1,374