โรงเรียนสุขฤทัย

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 คุณครูและน้องๆอนุบาล 1 – 3 โรงเรียนสุขฤทัย กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร นวัตกรรมของพ่อ 3 ชั่วโมงในการทำกิจกรรม เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการเข้าชมพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม เรียนรู้สมุนไพรหลากหลายชนิดพร้อมการดูแลรักษาพันธุกรรม ต่อด้วยเข้าชมพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร เรียนรู้การดูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในป่ากลางวันและป่ากลางคืน น้องๆต่างสนุกสนานและเพลิดเพลินในการเข้าชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่องทรัพย์ดินสินน้ำ ที่สะท้อนให้เห็นถึงการดูแลรักษาป่าไม้และระบบนิเวศ ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการเรียนรู้และลงมือฝึกปฏิบัติการทำนาดำและนาโยนกล้า

สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 02-529-2212-13,087-359-7171,094-649-2333

100