เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในบ้านของพ่อ

วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563 คณะคุณครูนำน้อง ม. 4 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา จ.กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร ตามรอยพ่อกษัตริย์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 5 ชั่วโมง ในการเรียนรู้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ น้องๆต่างตั้งใจเรียนรู้ผ่านการชมฐานการเรียนรู้บ้านนวัตกรรมพลังงาน ฐานการเรียนรู้บ้านวิถีเกษตรไทย 4 ภาค และฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง ได้เรียนรู้ถึงการสร้างคลังอาหารในพื้นที่จำกัดพร้อมกับการลงมือฝึกปฏิบัติการปลูกผักคอนโด ช่วงบ่ายน้องๆได้สนุกสนานในกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด สื่อสารสร้างสรรค์ ต่อด้วยเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา ผ่านการชมโซนนิทรรศการตำนานเกษตรไทย โซนนิทรรศการตลาดเก่าชาวเกษตร ปิดท้ายกิจกรรมการเข้าชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติเรื่อง แผ่นดินของเรา

สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 02-529-2212-13,087-359-7171,094-649-2333

119