เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพึ่งตนเอง

วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563 คุณครูนำน้องๆนักเรียน โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศน์ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมหลักสูตรโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรตามรอยพ่อกษัตริย์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตลอดทั้งวันน้องๆเข้าร่วมกิจกรรมและตั้งใจเรียนรู้การทำการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ที่ฐานการการเรียนรู้บ้านดินบ้านฟาง ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการขั้นตอนกระบวนการสร้างบ้านจากวัสดุธรรมชาติ จากนั้นน้องๆได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนไทยในสมัยก่อน ในฐานการเรียนรู้วิถีเกษตรไทย 4 ภาค และฐานการเรียนรู้นาโยนกล้า น้องๆได้เรียนรู้กระบวนการขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเมล็ดพันธุ์การเพาะกล้าข้าว จนถึงการปลูกข้าว น้องๆต่างตั้งใจเรียนรู้ทฤษฎีจนถึงขั้นตอนลงมือฝึกปฏิบัติการทำนาดำและนาโยนกล้า ช่วงบ่ายเข้าเรียนรู้ถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้องๆต่างสนุกสนานและตื่นเต้น กับการเรียนรู้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในป่ากลางวันและป่ากลางคืน ในพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพรและเข้าชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง แผ่นดินของเรา ปิดท้ายกิจกรรม

สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 02-529-2212-13,087-359-7171,094-649-2333

107