โรงเรียนท่าอิฐศึกษา จ.นนทบุรี

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 63 คณะคุณครูและน้องๆโรงเรียนท่าอิฐศึกษา จ.นนทบุรี เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรนวัตกรรมของพ่อและหลักสูตรพอดีพอเพียง ซึ่งการเรียนรู้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันนี้ น้องๆ ได้เรียนรู้ผ่านการชมพิพิธภัณฑ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้บ้านนวัตกรรมพลังงานพึ่งตนเองและฐานการเรียนรู้นาโยนกล้า ต่อด้วยความสนุกสนานที่น้องๆ ได้รับจากการลงมือปฏิบัติการทำนาและการปลูกผักคุณภาพในโรงเรือน จากนั้นเข้าไปเรียนรู้กันต่อที่พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพรและพิพิธภัณฑ์ดินดลกับพี่วิทยากร ถึงเรื่องราวการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่รวมกันในป่ากลางวันและป่ากลางคืน รวมถึงเรียนรู้ความสำคัญของดิน

สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 02-529-2212-13,087-359-7171,094-649-2333

106