ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเข้าเยี่ยมชม พกฉ.

วันที่ 3 พ.ย. 2563 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี และนายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี เรียนรู้พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร โดยเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พร้อมชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ฐานการเรียนรู้ต้นแบบการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ ฐานการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ 1 ไร่ มั่งคั่ง ยั่งยืน ฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง ชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด Wisdom farm โดยมีนางสาวสมพิศ วงศ์ปัญญา รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายบริหาร) รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนางสาวสำเภาว์ งามเชย รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ฝ่ายพัฒนา) เป็นผู้ต้อนรับและพาเยี่ยมชมในครั้งนี้

109