โรงเรียนปากช่อง จ.นครราชสีมา

ต้อนรับน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนปากช่อง จ.นครราชสีมา เข้าชมและเรียนรู้พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ผ่านการชมนิทรรศการตามอัธยาศัยในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา เช่น นิทรรศการนวัตกรรมของพ่อ สะท้อนองค์ความรู้และการพัฒนาภูมิปัญญาการทำเกษตรที่ผสานเข้ากับเทคโนโลยีในปัจจุบัน นิทรรศการตลาดเก่าชาวเกษตร ถ่ายทอดวิถีการพึ่งพิงอาศัยและความเรียบง่ายในวิถีพอเพียง ที่ผู้คนมีให้กันเมื่อครั้งที่เทคโนโลยียังเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ของคนในชุมชน และพลาดไม่ได้ที่จะชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องของพ่อในบ้านของเรา เป็นกิจกรรมปิดท้าย

สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 02-529-2212-13,087-359-7171,094-649-2333

109