เรียนรู้ตามรอยพระมหากษัตริย์นักพัฒนา

7 พ.ย.63 เรียนรู้ตามรอยพระมหากษัตริย์นักพัฒนาผ่านการเข้าชมและทำกิจกรรมเกษตรพอเพียงที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ กับคณะเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม จ.สมุทรสงคราม ผ่านพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราในรูปแบบวิทยากร โดยเริ่มต้นจากการเข้าชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องของพ่อในบ้านของเรา จากนั้นศึกษาแนวคิดการทรงงาน 23 ข้อ ในนิทรรศการหลักการทรงงาน เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการทำเกษตรตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ จากนิทรรศการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง และแวะพักชมวิถีชีวิตชุมชนตลาดที่นิทรรศการตลาดเก่าชาวเกษตร ก่อนจะไปลงมือปฏิบัติการปลูกผัก 1 ตารางเมตร ที่พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง

สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 02-529-2212-13,087-359-7171,094-649-2333

100