โรงเรียนบ้านพลอย จ.ปทุมธานี

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 น้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนบ้านพลอย จ.ปทุมธานี เรียนรู้ความพอเพียงที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เติมเต็มประสบการณ์และความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงจากการเข้าชมและเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา ในโซนนิทรรศการต่างๆ เช่น นิทรรศการนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และนิทรรศการวิถีเกษตรของพ่อ เป็นต้น และสนุก ตื่นเต้น ประทับใจไปกับภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องของพ่อในบ้านของเรา ปิดท้ายกิจกรรมในวันนี้

สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 02-529-2212-13,087-359-7171,094-649-2333

88