บรรยากาศหลักสูตรมืออาชีพ

   ภาพบรรยากาศของการอบรมแบบมืออาชีพในหลักสูตรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นการอบรมแบบเข้มข้น “เทคนิคการปลูกไม้ผลนอกฤดู” จาก อาจารย์วีรยุทธ ศรีเลอจันทร์ หรือ อาจารย์ทอง ธรรมดา ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์การทำไม้ผลนอกฤดูให้กับผู้ที่สนใจได้นำไปต่อยอดและขยายผลสู่การทำเป็นอาชีพที่ยั่งยืน หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เปิดให้ผู้ที่สนใจการทำการเกษตรเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงแบบเข้มข้นในหลักสูตร “ระบบให้น้ำแบบพอเพียง” สามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ 02-529-2212, 086-9014638” 

437