จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ ในหลวง ร.9

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดงานมหกรรมภูมิพลังแผ่นดินเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นดั่งกำลังของแผ่นดิน และเชิดชูเกียรติยศในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม ระหว่างวันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ นวนคร จ.ปทุมธานี

วันที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันดินโลก อีกหนึ่งวันสำคัญที่ทั่วโลกต่างยกย่องและเชิดชู พระอัจฉริยภาพของพระองค์ด้านการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรดิน พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จึงจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในงานมหกรรมภูมิพลังแผ่นดิน โดยในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 น. พี่น้องประชาชนพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และตอนเย็นในวันเดียวกันนี้ เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป จัดคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติฯ บรรเลงบทเพลงด้วยเสียงขลุ่ยแห่งความคิดถึง โดยอาจารย์ ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ ขับกล่อมบทเพลงเพื่อพ่อ โดยคุณศิรินทรา นิยากร และการแสดงของวงคชา โดยภายในงานมีพี่น้องประชาชน เยาวชน และผู้ที่สนใจร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชปณิธานกันอย่างคับคั่ง ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี

229