เดินสามัคคี ทำความดีเพื่อชาติ

วันนี้ (16 ธ.ค. 2563) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรม “เดินสามัคคี ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความรัก ความสามัคคี ของประชาชนและร่วมกันทำความดี ด้วยการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยมีนายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง นางสาวสมพิศ วงศ์ปัญญา รอง ผอ.พกฉ. รักษาการแทน ผอ. พกฉ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนหน่วยงานในจังหวัดปทุมธานี ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ และพี่น้องประชาชนพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลือง ร่วมกิจกรรมทำความดี ทำความสะอาดเก็บเศษใบไม้ กิ่งไม้ พร้อมร่วมกันปลูกต้นโกโก้ พืชเศรษฐกิจบริเวณพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เรียนรู้ศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชปณิธาน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี

สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 02-529-2212-13,087-359-7171,094-649-2333

215