“นวัตกรรมของพ่อ” สนุก เรียนรู้ ลงมือทำ

    “ …เพียงครึ่งวันที่เด็กๆ ได้มาสัมผัส เรียนรู้ในสิ่งที่พระองค์ได้ทำไว้ นักเรียนได้พัฒนาทักษะ ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ไม่ผิดหวังที่ได้พานักเรียนมาในครั้งนี้” หนึ่งในบทสัมภาษณ์จากครูวราภรณ์ ศุภสร ครูโรงเรียนทับทอง กรุงเทพฯ ให้สัมภาษณ์หลังพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม สุข สนุก เรียนรู้ชัด ปฏิบัติได้จริง เรียนรู้เต็มที่กับหลักสูตร “นวัตกรรมของพ่อ”ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปทุมธานี ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ชมนิทรรศการ สมดุลแห่งธรรมชาติ “ พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร” เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จุดประกายความคิดและการสร้างสรรค์สู่การอนุรักษ์ ฟื้นฟูพันธุกรรมพืชและสัตว์ เพราะมนุษย์เป็นเพียงส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตทั้งปวงเท่านั้น สนุก สุดขีด ลงมือปฏิบัติทำบ้านดิน เรียนรู้การสร้างที่อยู่อาศัยด้วยตนเอง ลงมือทำเองทุกขั้นตอน รู้จักการใช้ประโยชน์จากดิน ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัว สร้างสรรค์เพิ่มคุณค่าด้วยไอเดียแปลกใหม่ เรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร และภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตรไทย ผ่านสื่อเทคโนโลยีที่สนุก ตื่นเต้น และเข้าใจง่าย ด้วยภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ กับเรื่องยอดฮิตของทางพิพิธภัณฑ์ฯ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” 

526