ผอ.พกฉ.ร่วมกับเครือข่ายฯ ไม้เรียง

    “ …วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และผู้นำเครือข่ายภาคใต้โดยการนำของลุงประยงค์ รณรงค์ ผู้นำในพื้นที่ และเครือข่าย พกฉ. ทั้ง 4 ภาค จัดประชุมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ฯ ภาคใต้ และเปิดศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนไม้เรียง ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นแหล่งเผยเเพร่พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร ผสานความร่วมมือกับคนในชุมชนขับเคลื่อนเเนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมแนวคิดการจัดการทรัพยากรในชุมชน พร้อมทั้งเปิดอบรมให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เกี่ยวกับการจัดการพืชร่วมยาง ตลอดจนจัดกระบวนเรียนรู้นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” 

595